Vertrouwenspersonen
Leerlingen, ouders/verzorgers kunnen contact opnemen voor advies en ondersteuning m.b.t. tot pesten, (seksuele) intimidate, discriminatie met de vertrouwenspersonen van onze school:
mevr. Amanda Stolk (e-mail)
dhr. Chris Jongejan (e-mail