Internationale
Schakelklas

ISK Hellevoetluis


Lowan movie

Sinds december 2017 verzorgt Helinium onderwijs aan nieuwkomers. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die uit het buitenland in Nederland komen wonen en (nog) onvoldoende Nederlands beheersen, krijgen onderwijs in de ISK (Internationale schakelklas), ook wel eerste opvang anderstaligen (EOA) genoemd.

Nieuwkomers van deze leeftijd hebben recht op twee jaar ISK-tijd. Na deze twee jaar of eerder, als het verwerven van het Nederlands sneller gaat, stromen zij in in het reguliere onderwijs; voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of gaan aan het werk, afhankelijk van hun leeftijd en niveau. Na ongeveer een jaar kan leerlingen een deelschakelprogramma worden aangeboden, waarbij zij naast de NT2 lessen ook in reguliere klassen bepaalde vakken gaan volgen.
Leerlingen die op een hoog niveau onderwijs hebben gehad in hun thuisland, kunnen soms na de ISK een schakelprogramma volgen om zo toelating te krijgen tot het hoger onderwijs.

Het primaire doel van de ISK Hellevoetsluis is verwerven van het Nederlands als tweede taal. Met dit handvat kunnen leerlingen beter deelnemen aan de maatschappij, hun toekomst ontdekken in de Nederlandse samenleving en beter en sneller instromen in het reguliere onderwijs. Dit kan zijn praktijkschool, vmbo/mavo, havo/vwo, mbo of schakeljaren (vavo).

Het ISK-onderwijs is gebaseerd op passende trajecten. Leerlingen krijgen onderwijs op niveau afhankelijk van capaciteiten, niveau van onderwijs in eigen land en leerbaarheid. Samen met de leerling en zijn ouders/verzorgers, wordt gekeken naar het uitstroomprofiel en wordt er een traject afgesproken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Ellen de Groot (e-mail)