Mavo

Binnen de mavo-afdeling worden de leerlingen opgeleid voor het diploma vmbo gemengde leerweg (met het praktijkvak Dienstverlening & Producten) of een diploma vmbo theoretische leerweg. Voor alle leerlingen is het mogelijk om een extra examenvak te volgen in leerjaar 4. Hierdoor is de doorstroom naar de havo-afdeling eenvoudiger.

In de onderbouw maken de leerlingen een keuze uit diverse verrijkingsdelen:
• Alle leerlingen volgen in leerjaar 1 en 2 het vak Creative Technology.
• Alle leerlingen volgen in leerjaar 1 en 2 ook het vak studievaardigheden.
• Alle leerlingen maken in leerjaar 1 en 2 kennis met de kunstvakken dans, drama, muziek en beeldende vorming.
• Daarnaast is er nog een keuze uit de sportklas of de theaterklas.

In de bovenbouw kan je via diverse vakken hier een vervolg aan geven door het te kiezen als examenvak;
• LO2 (lichamelijke opvoeding 2, sport als examenvak)
• Podiumkunsten (dans, drama of muziek als keuzevak)
• Dienstverlening & Producten (praktijkvak)
• Beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen of audiovisuele vorming als examenvak)