Vmbo basis/kader

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar. De leerlingen volgen in leerjaar 1 en 2 het Vakcollege. Binnen het Vakcollege maken de leerlingen in een carrouselvorm aan de hand van een gezamenlijke lesbrief kennis met de praktijkvakken. Het mooie aan dit concept is dat de leerlingen in de brugklasperiode praktijkuren krijgen aangeboden, waar de avo-vakken zoveel mogelijk geïntegreerd worden. De leerlingen kunnen hierna eind leerjaar 2 een bewuste keuze maken voor het profiel Produceren, Installeren & Energie. (PIE), Zorg & Welzijn (ZW) of Economie & Ondernemen (EO).

PIE – Produceren, installeren en energie

PIE is een opleiding voor leerlingen die graag technisch bezig zijn. Bij PIE leer je vooral door te doen. In de praktijklokalen werk je aan werkstukken en opdrachten onder begeleiding van de docenten. Je werkt dus veel met je handen, maar je moet ook weten wat je doet. Je krijgt van de docenten ook lessen in theorie aan de hand van een digitaal programma. Je leert ook digitaal tekenen en ontwerpen. Om de praktijk die je op school hebt geoefend goed te leren toepassen ga je op stage in klas 3 en 4.
Leerlingen doen examen in het profiel Produceren Installeren en Energie.

Er worden hierbij verschillende keuzevakken aangeboden:
- Plaat en constructiewerk
- Booglasprocessen
- Praktisch booglassen
- Verspaningstechnieken
- Drinkwater en sanitair
- Dakbedekking
- Duurzame energie
- Werktuigkundig en elektronisch onderhoud
- UtiliteitinstallatiesZW – Zorg en Welzijn

ZW is een opleiding voor leerlingen die graag werken met mensen. Dit kan op allerlei gebieden, bijvoorbeeld in de zorg, de recreatie en sport of de dienstverlening. ZW is een opleiding waarbij de leerling vooral zelf actief is in de praktijkruimte van ZW, onder begeleiding van de docenten. De leerlingen gaan ook stagelopen in klas 3 en 4. Leerlingen doen examen in het profiel Zorg en Welzijn.

Er worden hierbij verschillende keuzevakken aangeboden:
- Uiterlijke verzorging
- Haarverzorging
- Welzijn kind en jongere
- Wonen en huishouden
- Assisteren in de gezondheidszorg
- Welzijn volwassenen en ouderen
- Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
- Ondersteunen bij sport en bewegen
- Werken aan veiligheid en EHBOEO – Economie en Ondernemen

EO is een opleiding voor leerlingen die graag voor mensen werken. Servicegerichtheid staat hoog in het vaandel. Dit kan op allerlei gebieden, bijvoorbeeld in een winkel, op kantoor of in de logistiek. De leerlingen lopen in klas 3 en 4 stage. De leerlingen doen examen in het profiel Economie en Ondernemen.

Er worden hierbij verschillende keuzevakken aangeboden:
-Ondernemen
-Mode en design
-Presentatie en Styling
-Werken in de internationale handel
-Werken bij een recreatiebedrijf
-Werken als officemanager
-Werken in de distributie
-Werken op de marketingafdeling

De opleiding wordt afgesloten met een volwaardig vmbo basis- of vmbo kader-diploma.
Na het behalen van het diploma stromen de leerlingen door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).


Leerwerktraject

Soms lukt het niet om vier jaar op school de theorie- en praktijklessen goed te volgen.
Het is dan mogelijk om vanaf klas 3 elke week een paar dagen stage te lopen in een bedrijf. Voor dit leerwerktraject moeten leerlingen goed gemotiveerd zijn en zich aan afspraken kunnen houden. Er wordt een contract afgesloten tussen leerling, school en het bedrijf. De leerlingen dienen het kernvak Nederlands en het praktijkvak in klas 4 met een voldoende af te sluiten. Hierna kunnen de leerlingen doorstromen naar mbo niveau 1 of 2.