Ondersteuning

In het Schoolondersteuningsprofiel staan alle vormen van ondersteuning beschreven die Helinium biedt: 

SOP Helinium 2022.pdf (SchoolOndersteuningsProfiel 2022/2023)
Dyslexie protocol Helinium 2022-2023.pdf
Zorgcoördinator / pestcoördinator - Denise Lodder (e-mail)