Ondersteuning

In het Schoolondersteuningsprofiel staan alle vormen van ondersteuning beschreven die Helinium biedt: 

SOP Helinium 2022.pdfZorgcoördinator / pestcoördinator - Denise Lodder (e-mail)