Vwo

Vwo staat voor voortgezet wetenschappelijk onderwijs. Deze opleiding duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo kent verschillende profielen. Leerlingen kiezen aan het einde van het derde leerjaar een profiel. Vanaf het vierde leerjaar bestaat het programma uit een aantal verplichte vakken, de profielvakken en een aantal keuzevakken.
Momenteel zijn er vier profielen waaruit leerlingen kunnen kiezen:

• natuur en techniek
• natuur en gezondheid
• economie en maatschappij
• cultuur en maatschappij