Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Deze opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Na het havo kun je daarnaast ook naar het vwo of het mbo. Het havo kent verschillende profielen. Leerlingen kiezen aan het einde van het derde leerjaar een profiel. Vanaf het vierde leerjaar bestaat het programma uit een aantal verplichte vakken, de profielvakken en een aantal keuzevakken. Momenteel zijn er vier profielen waaruit leerlingen kunnen kiezen:

• natuur en techniek
• natuur en gezondheid
• economie en maatschappij
• cultuur en maatschappij