Medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad. In de MR zijn leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op Helinium te maken hebben worden aan de MR voorgelegd.

Personeelsgeleding:
Isabella Weijgand- voorzitter
Eldert Vreeling - secretaris (e.vreeling@helinium.nl)
Simon Vellinga-  penningmeester
Ed Postma
Celeste Bal
Henri Broekhuizen


Oudergeleding:

Sanne van Denzen                                                                                                                                                                                                          S. Bekker                                                                                                                                                                                                                            Sylvia van Moorsel


Leerlinggeleding:
F. de Vries
G. Stapper

 

Ouderraad

De ouderraad denkt mee met het management van Helinium; zij zijn verantwoordelijk voor het schoolbreed verdelen van het budget van de ouderbijdrage en helpen bij de diploma-uitreiking en andere schoolbrede bijeenkomsten en evenementen.  De ouderraad streeft ernaar van iedere afdeling binnen de school minimaal 1 ouder als vertegenwoordiger zitting te laten hebben in de OR, waarbij alle leerjaren natuurlijk van harte welkom zijn. 

Vergaderen
De OR vergadert 1x per 6 weken. Bij iedere vergadering is minimaal één lid van het managementteam van Helinium aanwezig.

De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter:
Heleen Deurloo

Leden:
Marije Hoveling
Willy Vermeulen
Heiko Muchall
Anne-Marie Meijer

Meer informatie
Heb je vragen voor de ouderraad? Je kunt ons bereiken via ouderraad@helinium.nl.
En natuurlijk ben je van harte welkom om bij wijze van kennismaking een vergadering bij te wonen. Laat het ons even weten via ouderrraad@helinium.nl, dan hoor je wanneer de eerstvolgende vergadering plaatsvindt.

Meer informatie over de medezeggenschaps- of ouderraad? Ga naar onze digitale schoolgids.

Financieel jaarverslag (2021-20222)
Nieuwsbrief ouderraad  januari 2023
Nieuwsbrief ouderraad maart 2023

Nieuwsbrief 1 ouderraad augustus 2023