De school heeft een medezeggenschapsraad. In de MR zijn leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op Helinium te maken hebben worden aan de MR voorgelegd.

• Isabella Weijgand- voorzitter
• Eldert Vreeling - secretaris (e.vreeling@helinium.nl)
• Simon Vellinga-  penningmeester
• Benjamin van Dam 
• Elize Oosterberg 
Oudergeleding:
• Aleid Julien
• Susanne Konijnendijk
• Sanne van Denzen
Leerlinggeleding:
• Eline Nobel
• Rene de Jager
• Tom vd Berg