De school heeft een medezeggenschapsraad. In de MR zijn leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op Helinium te maken hebben worden aan de MR voorgelegd.

Personeelsgeleding:
Isabella Weijgand- voorzitter
Eldert Vreeling - secretaris (e.vreeling@helinium.nl)
Simon Vellinga-  penningmeester
Judith Borst
Pebbles van Schaik
Angelique Wittenberg

Oudergeleding:

Susanne Konijnendijk
Sanne van Denzen
Mandy van Hal

Leerlinggeleding:
Eline Nobel
Rene de Jager
Tom vd Berg