Op deze pagina zijn de (pdf) brieven per afdeling terug te vinden (zie submenu), die u per e-mail heeft ontvangen. 

Hieronder treft u informatie schoolbreed:

Brief schoolkosten leerjaar 1 / schooljaar 2022-2023

Brief Boeken bestellen schooljaar 2022-2023 en info rekenmachine bestellen leerjaar 1 (d.d. 27 juni 2022)

Uitnodiging voor alle leerlingen voor eindejaarsfeest (uitgezonderd examenleerlingen) (d.d. 27 juni 2022)

Brief Planning einde schooljaar en start nieuwe schooljaar (d.d. 15 juni 2022)