Aanmelden

Wat leuk dat uw zoon of dochter kiest voor onze school! Vanaf schooljaar 2024-2025 is digitaal aanmelden de standaard voor alle leerlingen binnen de Galilei scholengroep. Dit betekent dat u uw kind niet meer met een papieren aanmeldformulier aanmeldt bij onze school maar digitaal. Er is een landelijk vastgestelde periode waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Het definitieve schooladvies wordt door de basisschool uiterlijk vrijdag 22 maart verstrekt. Als dit definitieve advies er is kan de leerling tussen 25 maart en 31 maart aangemeld worden op onze school.  

Toelating
Na de aanmelding van de leerling beslist de toelatingscommissie over de definitieve plaatsing op onze school. Deze beslissing neemt de commissie op grond van het advies van de basisschool beschreven in het onderwijskundig rapport (OKR). Een nadere dossieranalyse, warme overdrachtsgesprek met de leerkracht van groep 8 en indien gewenst een intakegesprek met ouders en leerling kan onderdeel zijn van de procedure.

In geval van een specifieke onderwijsbehoefte of ondersteuningsvraag worden de specialisten van ons Intern ondersteuningsteam (IOT) om advies gevraagd.

Voor informatie over aanmeldingen kunnen je ouders contact opnemen met mevrouw Sheila Tingen-Roosen (e-mail).

Na je toelating 

Nadat je bent toegelaten tot onze school staat je een spannende tijd te wachten: je gaat van de basisschool af, je leert een nieuwe school kennen en gaat nieuwe vrienden maken.  

We vinden het daarom belangrijk dat je op een fijne, rustige manier kennismaakt met je nieuwe school en je nieuwe klas. Daarom nodigen we je voor de zomervakantie uit voor een introductiemiddag. Tijdens deze middag leer je hoe het gebouw in elkaar zit, ontmoet je jouw nieuwe klas en leer je jouw nieuwe mentor kennen.  

Na de zomervakantie begint een meer uitgebreide introductie. Tijdens de eerste dagen van de school leer je elkaar beter kennen door leuke activiteiten zoals excursies, sportmiddagen en spelletjes. Zo word jij samen met je nieuwe klasgenootjes helemaal klaargestoomd voor de start van je middelbare schooltijd.