Roosterwijzigingen & meer

Veiligheid

De schoolleiding is verantwoordelijk voor de veiligheid en arbozaken. De beveiliging  wordt op Helinium gecoördineerd door de heer S. Vellinga. 

 

Melden incidenten, AG&SI

Incidenten, agressie, geweld en seksuele intimidatie (AG&SI) moeten aan de heer Vellinga gemeld worden (06 10728223). Indien het incident van vertrouwelijke aard is,  kan melding gemaakt worden bij de counselor, mevrouw E. de Groot.

Bij afwezigheid van de heer Vellinga, kunt u contact opnemen met de rector, mevrouw drs. J.D. de Jongh-de Champs (06-53653691). Indien er geen beroep gedaan kan worden op de counselors wordt bureau slachtofferhulp, GGD of een ander vergelijkbare organisatie ingeschakeld.

 

Hieronder kunnen belangrijke documenten gedownload worden.