Roosterwijzigingen & meer

Programma's van Toetsing en Afsluiting

Aangepaste PTA's/examenreglementen i.v.m. wegvallen Centrale Examens


Servicedocument


Examenreglement Tweede Fase havo 5 en vwo 6


Examenreglement vmbo


PTA havo 5


PTA mavo 4


PTA vmbo bb4


PTA vmbo kb4


PTA vwo 6