Roosterwijzigingen & meer

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad. In de MR zijn leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op Helinium te maken hebben worden aan de MR voorgelegd.

 

De samenstelling van de MR:


Personeelsgeleding:           

Mevr. I. Weijgand-Drabbels  (voorzitter)         

Drs. P.J.J. Postema (vice-voorzitter, penningmeester)               

Dhr. E. Vreeling (secretaris)                                             

Mevr. E. Oosterberg                                          

Mevr. I. Postema    Oudergeleding:

Mevr. A. Julien

Dhr. F. NieuwlandLeerlinggeleding:

Ralph Gebraad

Luc Stoppelenburg

Ian Tieman 

Chayenne Tingen. 

De eerste MR vergadering in de nieuwe samenstelling zal plaatsvinden op dinsdag 26 september vanaf 20.15 uur in de personeelskamer van het witte gebouw.


MR-vergaderingen (aanvang 20.15 uur):

Dinsdag 31 oktober of 7 november

Dinsdag 12 december

Dinsdag 6 februari

Dinsdag 20 maart

Dinsdag 24 april

Dinsdag 29 mei

Dinsdag 3 juli