Zoek & meer

School en omgeving / veiligheid

Fietsenstalling

De fietsen en scooters kunnen worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenstallingen aan de Fazantenlaan. Om de kans op diefstal te verkleinen moeten de fietsen en scooters op slot gezet worden na plaatsing en wordt dringend geadviseerd de fiets ook nog met een ketting vast te zetten.

De fietsenstallingen worden met videocamera’s bewaakt.

Houdt u er rekening mee dat de school niet aansprakelijk is voor diefstal of beschadiging van de fiets of scooter.

 

Veilig In en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school gemeente Hellevoetsluis

 

 

Pestprotocol

Onze school streeft ernaar een veilige school te zijn voor alle leerlingen. Helaas  komt pesten op alle scholen voor. Leerlingen worden er soms angstig, onzeker en verlegen van. Dit kan van invloed zijn op hun prestaties. In de lessen Leefstijl wordt door de mentor uitvoerig aandacht besteed aan dit vervelende verschijnsel.

Hier is het pestprotocol te downloaden.Schoolklimaat en veiligheid


Hier kunt u Schoolklimaat en veiligheid downloaden.