Zoek & meer

Scholen op de Kaart

Helinium presenteert in Scholen op de Kaart de schoolprestaties via de eigen website. Voortaan is online voor iedereen te zien hoe Helinium het doet ten opzichte van andere scholen. En daar mogen we best trots op zijn. Helinium is een kwalitatief sterke en degelijke school met een uitstekend schoolklimaat. Zowel leerlingen als ouders voelen zich thuis op Helinium en zijn tevreden. Goede begeleiding, weinig lesuitval, hoge examencijfers en een warme, persoonlijke benadering. Dat is wat Helinium kenmerkt.

 

In het project van de brancheorganisatie VO-raad, is de afgelopen jaren gewerkt aan een systeem waarbij uitgebreide informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren worden op het internet niet alleen de harde cijfers gepresenteerd, maar worden die cijfers ook vergeleken met die van andere scholen. Daarnaast kunnen we bij elk thema een toelichting geven. Op deze manier geeft Helinium een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties.
De informatie, afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van onszelf, dient als basis voor de dialoog die we voeren met ouders en andere belanghebbenden.

 

Hier kunt u de gegevens van Helinium bij Scholenopdekaart.nl bekijken