Zoek & meer

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad. In de MR zijn leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op Helinium te maken hebben worden aan de MR voorgelegd.

 

De samenstelling van de MR:


De personeelsgeleding:           

Mevr. I. Weijgand-Drabbels  (voorzitter)         

Drs. P.J.J. Postema ( penningmeester)               

Dhr. E. Vreeling (secretaris, en afgevaardigde GMR)                                             

Mevr. E. Oosterberg (lid)                                        

Mevr. I. Postema (lid)    

Dhr. S. Vellinga (lid)

Dhr. B. van Dam (lid)

De huidige samenstelling is als volgt:

 

De oudergeleding:

Mevr. A. Julien

Mevr. A. van der Schee

 

De leerlinggeleding:

Luc Stoppelenburg

Eline Nobel

Tom van den Berg

René de Jager