Zoek & meer

Inspectie VO

U kunt de inspectie via de website van de Inspectie VO raadplegen.Ouders, leerlingen, studenten en andere belangstellenden kunnen bij de inspectie terecht met meldingen van onwenselijke situaties en klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf. Antwoord op algemene vragen over onderwijs (regels en wetten) vindt u via de website en het telefonisch loket van Rijksoverheid.


Vragen

Wilt u een inspectierapport over de kwaliteit van de school of bestuur bekijken? Dat kan via Zoek Scholen, een website van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld onderwijstijd, schorsen, examens en schooladviezen? Publieksvriendelijke informatie over deze onderwerpen vindt u op Rijksoverheid.nl. Op Onderwijsinspectie.nl vindt u vooral informatie gericht op schoolbesturen en andere onderwijsmedewerkers. 

Telefoon: Informatie Rijksoverheid: 1400

Liever mailen of via WhatsApp? Bekijk alle andere contactmogelijkheden van Rijksoverheid


Meldingen en klachten kwaliteit onderwijs

Alle informatie over klachtenmeldingen en -procedures per onderwijssector vindt u op de pagina 'Klachten over scholen en onderwijsinstellingen'Telefoon: Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60

Mail: Contactformulier

Meldingen en klachten over sociale veiligheid

Als uw melding betrekking heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht bij een vertrouwensinspecteur.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Vertrouwensinspecteurs'.

Telefoon: Vertrouwensinspecteurs: 0900 111 3 111 (lokaal tarief)U kunt onderstaande link gebruiken voor contact onderwijsinpectie:

https://www.onderwijsinspectie.nl/contact/contact-voor-ouders-leerlingen-en-andere-belangstellenden