Zoek & meer

Brieven van de rector


Schooljaar 2020/2021


Brief van de rector betr. 'Een bijzondere start' + bijlage corona protocol 'We gaan weer beginnen' (28 augustus)


Brief van de rector betr. 'We zijn op weg' + bijlage Protocol van de sociale partners: Volledig openen van voortgezet onderwijs ( 11 september)


Brief van de rector betr. 'Corona update' (24 september)


Brief van de rector betr. 'Update' (2 oktober)


Brief van de rector betr. 'Vakantie'  + bijlage Mondkapjes protocol (16 oktober)