GGD Rotterdam Rijnmond
Protocol
Vorige week vrijdag (26 november 2021) was er een persconferentie over het Nederlandse coronabeleid. De scholen blijven open, maar er zijn wel extra maatregelen. Via deze brief informeren wij u over deze maatregelen.

Door de stijging van het aantal coronabesmettingen kan de GGD momenteel minder uitgebreid bron- en contactonderzoek (BCO) doen, waardoor clusters van besmettingen niet gemeld worden aan Team Outbreak. Daardoor kunnen wij u helaas niet meer actief informeren over uitbraken.

De GGD Rotterdam Rijnmond blijft adviseren
De Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) | LCI richtlijnen (rivm.nl) van het RIVM is aangepast. Hierin staat dat bij drie of meer gevallen binnen een periode van zeven dagen de groep of klas in principe in quarantaine gaat, maar dat de GGD maatwerk kan toepassen. Dit betekent dat de GGD beoordeelt of quarantaine wel of niet nodig is.

Advies zelftesten voortgezet onderwijs
Vanaf 3 december wordt het periodiek (preventief) testen aanbevolen voor alle leerlingen en medewerkers, ongeacht immuniteit. Het zelftesten dient tweemaal per week bij voorkeur thuis te worden uitgevoerd. Hiervoor is geen afstemming met de GGD nodig. De school zorgt ervoor dat de testen beschikbaar zijn.

Als de zelftest positief is, gaat de leerling of medewerker (en de rest van het huishouden in quarantaine) en is een bevestiging nodig via een (confirmatie)test bij de GGD. Bij een negatieve uitslag kan de leerling of medewerker naar school.

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondneusmasker bij verplaatsing binnen de school.

Meer informatie over het zelftesten in het onderwijs is te vinden op Lesopafstand.nl

De basisregels
Basisregels voor leerlingen van 13 t/m 18 jaar zijn:

  • Leerlingen met (milde) klachten blijven thuis en moeten worden getest. Dit mag met een zelftest of bij de GGD. Bij een positieve zelftest is een bevestiging nodig via een (confirmatie) test bij de GGD
  • Leerlingen die recent (tot maximaal 8 weken terug) zijn hersteld van COVID-19 hoeven niet opnieuw getest te worden. Bij twijfel over de aard van de klachten blijven zij wel thuis.
  • Houd groepen en klassen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden.
  • Zowel leerlingen als personeel dragen bij verplaatsing binnen de school een mondneusmasker.
  • Laat zo min mogelijk ouders en andere externen in school.
Een uitbraak
Er is sprake van een uitbraak wanneer er binnen een klas drie of meer gevallen (zowel leerlingen als medewerkers) zijn binnen zeven dagen. Bij een uitbraak gaat de hele klas in quarantaine, behalve de immune leerlingen en medewerkers. Wel krijgt elke leerling en elke medewerker van de klas een testadvies: testen zo spoedig mogelijk (zelftest of test bij de GGD) en een test op dag vijf (test bij de GGD). De immune personen hoeven hierbij niet thuis te blijven in afwachting van het testresultaat.

De school neemt voordat zij communiceren over quarantaine van een klas contact op met de GGD. Zo houdt de GGD het zicht op de situatie in de school. Samen met de school bepaalt de GGD welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen.

Een leerling of medewerker is immuun als hij/zij:
  • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; OF
  • 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte corona-infectie; OF
  • 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF
  • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 12 maanden geleden.
Iedereen die niet voldoet aan deze criteria, wordt als niet-immuun beschouwd