Zoek & meer

Ouders, leerlingen en school

Ouders die actief meedenken over het beleid en onderwijsaanbod, zijn voor een school als Helinium van groot belang. We stellen het dan ook bijzonder op prijs als u onze informatieavonden en spreekavonden bezoekt.

 

Er is ook een actieve groep ouders die zich voor diverse leerling- en schoolactiviteiten inzet. De betrokkenheid van ouders, die wij zeer waarderen, blijkt onder meer uit begeleiden van excursies, deelname aan de ouderraad en aan de medezeggenschapsraad.

 

Elk kernteam heeft een eigen ouderpanel en leerlingpanel voor een optimale klankbordfunctie in de gouden driehoek van ouders, leerlingen en school.

 

Ouderraad  

 

Helinium kent een ouderraad die onder andere het ouderfonds beheert. Vanuit dit ouderfonds worden bijdragen gegeven aan culturele activiteiten, et cetera. Ook organiseert de ouderraad eenmaal per jaar een thema-avond, zoals over Zakgeld en bijbaantjes, Alcoholgebruik onder jongeren of over Normen en regels. De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af over activiteiten en bestedingen in het afgelopen jaar. Elk jaar ondersteunt de ouderraad onze diploma-uitreiking met de verzorging van een feestelijk hapje en drankje en een bijdrage aan het fotojaarboek. Op de eerste informatieavond in de brugklas nodigen wij u van harte uit om aan de activiteiten deel te nemen