Zoek & meer

Kiezen voor VWO of HAVO

Kiezen voor VWO of HAVO

Binnen de VWO afdeling bieden we voor elke unieke leerling een passende uitdaging. Zo heeft een leerling bij de aanmelding de keuze uit drie onderwijskundige stromingen met elk een eigen signatuur.


VWO Plus (PGO)
(advies: vwo)

Binnen onze VWO Plus stroom staat het probleem gestuurd onderwijs centraal. Van oorsprong was het probleem gestuurd onderwijs alleen voorbehouden aan de universiteiten. Zo’n 14 jaar geleden heeft Helinium  dit prachtige, uitdagende onderwijskundige concept overgenomen. Met een paar aanpassingen is het ons gelukt om het PGO ook toegankelijk te maken voor het voortgezet onderwijs. Inmiddels maken bijna alle universiteiten in Nederland gebruik van deze onderwijsvorm. 

De leerlingen maken tijdens leerjaar 1 intensief kennis met deze onderwijsvorm. Zo krijgen de leerlingen twee PGO projecten aangeboden. Daarbij krijgen ze ondersteuning van speciaal opgeleide tutoren vanuit onze VWO bovenbouw. Vanaf leerjaar 2 wordt deze onderwijsvorm geïntegreerd aangeboden bij diverse vakken. Aan het eind van leerjaar 3 is het mogelijk de tutor cursus (Erasmus Universiteit) te volgen. De leerlingen werken met behulp van de negensprong (Verduidelijk begrippen en termen, Omschrijf de kern van het probleem, Bekijk het probleem van alle kanten, Orden alle mogelijke verklaringen en oplossingen, Formuleer de leerdoelen, Maak een activiteitenplan, Voer het activiteitenplan uit, Verwerk de informatie, Evalueer het product en het proces) aan een casus. 

In leerjaar 1 en 2 volgen alle leerlingen het vak onderzoek & ontwerpen. Tijdens de 6 projecten die zij krijgen aangeboden maken zij uitgebreid kennis met het Technasium. Na leerjaar 2 kan je kiezen of je met dit uitdagende vak wil doorgaan.  Verder kunnen de leerlingen deelnemen aan het Anglia programma. De leerlingen kunnen dan tegen een vergoeding extra lessen Engels volgen. Aan het eind van elke cursusperiode sluiten de leerlingen deze lessen af met een examen waarvoor ze een certificaat behalen.   

VWO stroom
(advies havo-vwo of vwo)

De leerlingen in onze VWO stroom krijgen naast alle reguliere vakken extra ondersteuning voor de vakken Nederlands en Wiskunde. In leerjaar 1 en 2 volgen alle leerlingen het vak onderzoek & ontwerpen. Tijdens de 6 projecten die zij krijgen aangeboden maken zij uitgebreid kennis met het Technasium. Na leerjaar 2 kan je kiezen of je met dit uitdagende vak door wil gaan. Je zou er zelfs eindexamen in kunnen doen. Helinium is de enige in deze regio die Technasium aanbiedt. In de mooie technasiumwerkplaats kom je twee keer per week bij elkaar voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen.  Het bedrijfsleven levert echte onderzoeksopdrachten aan en is medebeoordelaar van het projectresultaat. Het project begint altijd met een lezing van een deskundige of een excursie om zelf je onderwerp in de praktijk te bekijken. De werkwijze van Onderzoeken en Ontwerpen sluit uitstekend aan bij de methodes die op het HBO en universiteit worden gebruikt.

   

Verder kunnen alle leerlingen deelnemen aan het Anglia programma. De leerlingen kunnen dan tegen een vergoeding extra lessen Engels volgen. Aan het eind van elke cursusperiode sluiten de leerlingen deze lessen af met een examen waarvoor ze een certificaat behalen.

Voor alle drie de stromingen is het mogelijk om in leerjaar 1 en 2 op de vrijdagmiddag een extra vak te volgen. Het gaat daarbij om de vakken; Theaterklas of Sportklas. Leerlingen volgen 3 periodes lang 2 uur per week extra lessen op het gebied van Theater of Sport. Bij de sportklas maken de leerlingen kennis met allerlei sporten die in de regio worden aangeboden. De leerlingen van de theaterklas gaan actief voorstellingen bezoeken en werken toe naar een eindpresentatie.  

 

 

Gymnasium

In leerjaar 2 kunnen alle leerlingen binnen de VWO afdeling voor het vak Latijn/Grieks kiezen. Hiermee houden ze de mogelijkheid open om een Gymnasium diploma te halen.  De leerlingen volgen dan van leerjaar 2 tot en met 6 de lessen Latijn, in leerjaar 3 Grieks en in de bovenbouw klassieke culturele vorming (KCV). Je doet dan uiteindelijk examen in Latijn.

Na leerjaar 3 komen alle drie de stromingen bij elkaar. De leerlingen kiezen na leerjaar 3 voor een profiel (Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij of Cultuur & Maatschappij). Tijdens het hele leerproces vanaf leerjaar 1 t/m 6 heb je als leerling een mentor. Deze mentor vormt je aanspreekpunt binnen school en zal je zoveel mogelijk ondersteunen. Dit loopt van welbevinden tot loopbaan oriëntatie. Je kan dus altijd bij je mentor terecht voor ondersteuning. Je  mentor is de belangrijkste persoon binnen de school.

 

Kiezen voor HAVO

De HAVO lijkt veel op het VWO, alleen duurt de HAVO 5 jaar in plaats van de 6 jaar van het VWO. Belangrijk is dat ook in de HAVO in het eerste leerjaar het vak Onderzoeken en Ontwerpen, oftewel het Technasium, wordt aangeboden. En ook bij de HAVO kan je in dat vak afstuderen.

Daarnaast kan je ook voor Business, de Sport- en Theaterklas, Anglia en machineschrijven kiezen. Dus ook volop mogelijkheden voor talentontwikkeling binnen onze HAVO.

TTO vergroot je wereld

 

Vind je Engels leuk en houd je van extra uitdaging? Denk dan eens aan tweetalig onderwijs. Je volgt de meeste lessen in het Engels en werkt aan internationale projecten. Een extra goede beheersing van het Engels versterkt ook nog eens je algemene taalvaardigheid. Daarbij is de kans heel groot dat je Engels later nodig hebt bij je studie of in je werk. Zeker in onze regio, met de Maasvlakte en de haven van Rotterdam om de hoek, zijn een goede kennis van Engels en van de internationale samenleving erg handig.

 

Helinium biedt VWO TTO en HAVO TTO. TTO leerlingen krijgen naast English, history, mathematics en research&design (het Technasium vak onderzoek&ontwerp) een extra vak: Global Perspectives. Daar houd je je met de wereld om ons heen. Waarom zijn we lid van de EU? Wat zijn de gevolgen van de Brexit? En hoe werken de Amerikaanse verkiezingen?  

 

Erkend diploma

Aan het einde van jaar 3 sluit je TTO af met een Anglia diploma. Anglia is een internationaal erkend diploma. De examens worden gemaakt en nagekeken in Engeland, door de universiteit van Chicester. Leerlingen moeten minimaal niveau ‘Advanced’ halen maar in de praktijk doen ze altijd op hoger niveau examen, Accept Proficiency. De meesten slagen daarvoor zelfs met ‘merit’ (met genoegen) of met ‘distinction’ (cum laude).

 

Bij TTO horen ook buitenlandse reizen en internationale activiteiten. Je gaat op reis naar Engeland en in Brussel op bezoek bij de EU, je oefent voor een speaking contest en voor een landelijk crickettoernooi, volgt theater workshops en nog veel meer. 

 

Kosten

Helinium is een openbare school. Wij vinden dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij berekenen geen extra ouderbijdrage voor TTO. Wel berekenen wij de kosten voor de reizen, examenkosten van Anglia en andere excursies door. Als het mogelijk is om zelf, of met hulp van ouders activiteiten te regelen, dan doen we dat. Daarbij houden we de kosten altijd zo beperkt mogelijk.