Zoek & meer

TTO

TTO vergroot je wereld

 

Vind je Engels leuk en houd je van extra uitdaging? Denk dan eens aan tweetalig onderwijs. Je volgt de meeste lessen in het Engels en werkt aan internationale projecten. Een extra goede beheersing van het Engels versterkt ook nog eens je algemene taalvaardigheid. Daarbij is de kans heel groot dat je Engels later nodig hebt bij je studie of in je werk. Zeker in onze regio, met de Maasvlakte en de haven van Rotterdam om de hoek, zijn een goede kennis van Engels en van de internationale samenleving erg handig.

 

Helinium biedt VWO-TTO. Onze leerlingen krijgen naast vakken zoals English, history, physical education, art, mathematics, Research& Design (het Technasium vak Onderzoek & Ontwerp) een extra vak: Global Perspectives. Daar houd je je met de wereld om ons heen bezig. Waarom zijn we lid van de EU? Wat zijn de gevolgen van de Brexit? En hoe werken de Amerikaanse verkiezingen? 

 

Erkenning

Aan het einde van jaar 3 sluit je TTO af met een Cambridge examen, Cambridge Checkpoints. Je kan dan laten zien hoe goed je je Engels beheerst. De examens worden gemaakt en nagekeken in Cambridge.

 

Bij TTO horen ook buitenlandse reizen en internationale activiteiten. Je gaat op reis naar Engeland en in Brussel op bezoek bij de EU, je oefent voor een speaking contest en voor een landelijk crickettoernooi, volgt theater workshops en nog veel meer. 

 

Kosten en afspraken

Helinium is een openbare school. Wij vinden dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij berekenen een minimale ouderbijdrage voor TTO. In schooljaar 2020/2021 bedroeg deze bijdrage € 40,-. Daarnaast berekenen wij de kosten van de buitenlandse reizen, examenkosten van Cambridge Checkpoints en andere excursies rechtstreeks door. U betaalt dus alleen de kosten die uw zoon of dochter maakt. Als het mogelijk is om zelf, of met hulp van ouders activiteiten te regelen, dan doen we dat. Daarbij houden we de kosten altijd zo beperkt mogelijk. Wij willen dat onze leerlingen in de gelegenheid zijn om aan alle activiteiten deel te nemen.

 

Geen enkele leerling wordt van ons tweetalig onderwijs uitgesloten vanwege financiële redenen. Onze school heeft daarom een regeling voor ouders die de TTO-ouderbijdrage niet kunnen betalen. Deze regeling leidt uiteindelijk altijd tot kwijtschelding wanneer andere opties zijn uitgeput. Schroom vooral niet en mailt u gerust de teamleider Gidius Lankhorst (e-mail).