Roosterwijzigingen & meer

Roosters voor lessen en zelfstudie

Helinium volgt nauwkeurig en kritisch het aantal gegeven lessen en voldoet ruimschoots aan de door de overheid verlangde onderwijstijd. Van de 8% lessen die niet doorgaan volgens het geplande rooster, wordt iets minder dan de helft veroorzaakt door ziekte en iets meer dan de helft door andere activiteiten die met het onderwijs verband houden (excursies, werkweken, projecten, voorstellingen) of daarvoor noodzakelijk zijn (toetsen, cursussen, vergaderingen).

Alle activiteiten die met onderwijs verband houden en door docenten worden begeleid, worden gerekend tot de onderwijstijd. Daarbovenop zijn er elke week tal van bijlesuren waar onze leerlingen op eigen verzoek of op dringend advies van de docent extra uitleg of examentraining kunnen krijgen.


Door een uitgekiend toetsrooster en door vergaderingen vooral op de dinsdagmiddag te plannen (vanaf 15.05 uur en met het roosteren rekening te houden met 8e/9e uur) kunnen we lesuitval zoveel mogelijk vermijden. Leerlingen in de onderbouw bieden we een invalles of huiswerkuur aan.


Voor leerlingen in de bovenbouw is het van belang om te leren de lesvrije uren in hun rooster standaard te gebruiken voor studie en (groeps-) opdrachten. Niet alleen bespaart dat (t)huiswerktijd, het is vooral weer een goede voorbereiding op de zelfstandigheid die in vervolgopleidingen van hen wordt gevraagd.


Op weg naar een succesvolle vervolgstudie moet je ontdekken dat roostervrije uren geen studievrije uren zijn.

Lestijden

 1. 08.15 – 09.05 uur

 2. 09.05 – 09.55 uur

  Pauze 1

 3. 10.10 – 11.00 uur

 4. 11.00 – 11.50 uur

  Pauze 2

 5. 12.20 – 13.10 uur

 6. 13.10 – 14.00 uur

  Pauze 3

 7. 14.15 – 15.05 uur

 8. 15.05 – 15.55 uur

 9. 15.55 – 16.45 uur