Zoek & meer

Roosters voor lessen en zelfstudie

Helinium volgt nauwkeurig en kritisch het aantal gegeven lessen en voldoet ruimschoots aan de door de overheid verlangde onderwijstijd. Van de 8% lessen die niet doorgaan volgens het geplande rooster, wordt iets minder dan de helft veroorzaakt door ziekte en iets meer dan de helft door andere activiteiten die met het onderwijs verband houden (excursies, werkweken, projecten, voorstellingen) of daarvoor noodzakelijk zijn (toetsen, cursussen, vergaderingen).

Alle activiteiten die met onderwijs verband houden en door docenten worden begeleid, worden gerekend tot de onderwijstijd. Daarbovenop zijn er elke week tal van bijlesuren waar onze leerlingen op eigen verzoek of op dringend advies van de docent extra uitleg of examentraining kunnen krijgen.


Door een uitgekiend toetsrooster en door vergaderingen vooral op de dinsdagmiddag te plannen (vanaf 15.05 uur en met het roosteren rekening te houden met 8e/9e uur) kunnen we lesuitval zoveel mogelijk vermijden. Leerlingen in de onderbouw bieden we een invalles of huiswerkuur aan.


Voor leerlingen in de bovenbouw is het van belang om te leren de lesvrije uren in hun rooster standaard te gebruiken voor studie en (groeps-) opdrachten. Niet alleen bespaart dat (t)huiswerktijd, het is vooral weer een goede voorbereiding op de zelfstandigheid die in vervolgopleidingen van hen wordt gevraagd.


Op weg naar een succesvolle vervolgstudie moet je ontdekken dat roostervrije uren geen studievrije uren zijn.
 

 

 

Heliniumweken

We vinden het belangrijk om in ons onderwijs de leerlingen een venster op de maatschappij

te bieden en onze leerlingen voor te bereiden op een zinvolle plaats in de maatschappij van morgen en zo bij te dragen aan hun persoonsvorming. Daarbij hoort ook een sterke schoolcultuur die zich zoveel mogelijk naar buiten profileert. Dat gebeurt in de vorm van contacten met de (creatieve) buitenwereld: maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

De Heliniumweken bieden de mogelijkheid om de maatschappelijke gerichtheid van Helinium beter vorm te geven. (klik hier voor meer informatie).


Helinium-uren

Er zijn twee Helinium-uren per week. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen onderbouw- en bovenbouwuren. Er zijn steun- en verrijkingsuren. Voor beide vormen van de Helinium-uren geldt dat leerlingen niet verplicht zijn ze te volgen. In sommige gevallen kan de mentor afwiken van deze regel en zijn/haar mentorleerling(en) verplichten deel te nemen aan steunuren voor een bepaald vak, als de resultaten daar aanleiding toe geven. Steunuren worden gedurende het hele schooljaar gegeven (van periode 1 t/m 4). Het steunuur voor de onderbouw is op dinsdag het 1e uur, voor de bovenbouw vindt het steunuur plaats op donderdag het 1e uur. Het verrijkingsuur wordt in de vorm van een blokuur gegeven gedurende periode 2 en 3 op vrijdag het 7e en 8e uur. De sportklas, de theaterklas en VCA zijn o.a. onderdeel van het verrijkingsprogramma. Anglia is opgenomen in het reguliere programma en leerlingen kunnen in de Helinium-uren voor steun terecht bij docenten Engels voor extra uitleg.Een grotere verantwoordelijkheid

Met de Helinium-uren en de mogelijkheid om als leerling zelf te bepalen aan welk vak je werkt en waar je dat dont (zelfstandig in het OLC of in een lokaal bij een docent), dienen we tevens een tweede doel: we willen leerlingen opvoeden in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun leren en hun omgeving. Als leerlingen keuzes kunnen maken in de lesdag, verhoogt dat hun motivatie en mogen we een grotere verantwoordelijkheid voor hun leren verwachten. Ook dat is een centraal punt in onze onderwijsvisie.Heliniumweken

Helinium heeft in schooljaar 2017-2018 de Heliniumweken geintroduceerd: schoolweken waarin leerlingen geen klassikale lessen volgen, maar op een andere manier, in een andere setting (buitenschools) leren. De Heliniumweken - dit schooljaar zijn er drie - bieden de mogelijkheid om de maatschappelijke gerichtheid van Helinium beter vorm te geven.

Lestijden op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

 1. 08.15 – 09.05 uur

 2. 09.05 – 09.55 uur

  Pauze 1

 3. 10.10 – 11.00 uur

 4. 11.00 – 11.50 uur

  Pauze 2

 5. 12.20 – 13.10 uur

 6. 13.10 – 14.00 uur

  Pauze 3

 7. 14.15 – 15.05 uur

 8. 15.05 – 15.55 uur
  Pauze 4

 9. 16.10 – 17.00 uur

Lestijden op de dinsdag: 45-minutenrooster:

 1. 08.15 – 09.00 uur

 2. 09.00 -  09.45 uur

  Pauze 1

 3. 10.00 – 10.45 uur

 4. 10.45 – 11.30 uur

  Pauze 2

 5. 12.00 – 12.45 uur

 6. 12.45 – 13.30 uur

  Pauze 3

 7. 13.45 – 14.30 uur

 8. 14.30 – 15.15 uur