Roosterwijzigingen & meer

Vakcollege Mens&Dienstverlenen

Voor afdeling Mens&Dienstverlenen ziet de Heliniumweek er globaal als volgt uit:


Leerjaar 1 gaat aan de slag met het project Dagje uit (op donderdag excursie Blijdorp)


Leerjaar 2 gaat aan de slag met het project Menselijk lichaam (op woensdag excursie Omniversum + Corpus


Leerjaar 3 en 4 gaan aan de slag met praktische opdrachten in relatie tot hun sectorkeuze, met daarnaast de projecten freedom writers en op vrijdag ter afsluiting een speurtocht. De 4e jaars zullen in deze week ook examentraining krijgen.