Zoek & meer

Heliniumweek

In de onderwijsvisie van Helinium, zoals opgenomen in het schoolplan 2018-2021, staat centraal dat we elke leerling in staat willen stellen zich te ontwikkelen op zijn manier, in zijn eigen tempo en vanuit zijn eigen karakter en talenten. Van scholen wordt immers verwacht dat ze in hun onderwijs nadrukkelijker rekening houden met de verschillen tussen leerlingen en aansluiten bij hun mogelijkheden en behoeften (cognitief en anderszins). Onze openbare identiteit uit zich in betrokkenheid, openheid en respect. Helinium is een maatschappelijk bewogen school, die bruggen wil slaan tussen verschillende culturen.

Om die opdracht nog meer handen en voeten te geven, heeft Helinium vorig schooljaar de Heliniumweken geïntroduceerd: schoolweken waarin leerlingen geen klassikale lessen volgen, maar op een andere manier, in een andere setting (buitenschools) leren.De Heliniumweken zijn voor dit schooljaar gepland op:


Heliniumweek 1: 2, 3, 4 september 2020


Heliniumweek 2: 1 t/m 5 februari 2021


Heliniumweek 3: 26 t/m 30 april 2021