Zoek & meer

Helinium-uren en Heliniumweken

Helinium-uren

Naast je vaste rooster heb je een aantal uur in de week keuzewerktijd, Helinium-uren. Je mag zelf kiezen welk vak je wilt volgen. Vind je een vak moeilijk, dan kun je in de Helinium-uren aan dat vak meer tijd besteden. Dat kan natuurlijk ook als je een vak heel erg leuk vindt en extra uitdaging zoekt. Daarnaast hebben we per jaar 3 z.g. Heliniumweken. De reguliere lesroosters worden daarbij losgelaten en je werkt dan (per leerjaar en per afdeling) aan een project. Dit zijn zeer uiteenlopende projecten, bijv. mediawijsheid, de Waternoodsramp, het milieu enz.Helinium-uren

Er zijn twee Helinium-uren per week. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen onderbouw- en bovenbouwuren. Er zijn steun- en verrijkingsuren. Voor beide vormen van de Helinium-uren geldt dat leerlingen niet verplicht zijn ze te volgen. In sommige gevallen kan de mentor afwiken van deze regel en zijn/haar mentorleerling(en) verplichten deel te nemen aan steunuren voor een bepaald vak, als de resultaten daar aanleiding toe geven. Steunuren worden gedurende het hele schooljaar gegeven (van periode 1 t/m 4). Het steunuur voor de onderbouw is op dinsdag het 1e uur, voor de bovenbouw vindt het steunuur plaats op donderdag het 1e uur. Het verrijkingsuur wordt in de vorm van een blokuur gegeven gedurende periode 2 en 3 op vrijdag het 7e en 8e uur. De sportklas, de theaterklas en VCA zijn o.a. onderdeel van het verrijkingsprogramma. Anglia is opgenomen in het reguliere programma en leerlingen kunnen in de Helinium-uren voor steun terecht bij docenten Engels voor extra uitleg.Een grotere verantwoordelijkheid

Met de Helinium-uren en de mogelijkheid om als leerling zelf te bepalen aan welk vak je werkt en waar je dat dont (zelfstandig in het OLC of in een lokaal bij een docent), dienen we tevens een tweede doel: we willen leerlingen opvoeden in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun leren en hun omgeving. Als leerlingen keuzes kunnen maken in de lesdag, verhoogt dat hun motivatie en mogen we een grotere verantwoordelijkheid voor hun leren verwachten. Ook dat is een centraal punt in onze onderwijsvisie.Heliniumweken

Helinium heeft in schooljaar 2017-2018 de Heliniumweken geintroduceerd: schoolweken waarin leerlingen geen klassikale lessen volgen, maar op een andere manier, in een andere setting (buitenschools) leren. De Heliniumweken - dit schooljaar zijn er drie - bieden de mogelijkheid om de maatschappelijke gerichtheid van Helinium beter vorm te geven.