Roosterwijzigingen & meer

Helinium biedt veel extra's

VWO

 • VWO Plus met PGO-projecten
 • VWO Plus met Technasium
 • VWO Plus met TTO Engels
 • Gymnasium met Latijn en Grieks (extra keuze voor alle leerlingen VWO, vanaf leerjaar 2)


HAVO

 • Met Technasium
 • Met TTO Engels


MAVO

 • Mavo Plus met extra vak (onderbouw)
 • Mavo Technologie (bovenbouw)


VMBO

 • LWOO: onderwijs voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
 • Na diplomering met bovengemiddelde resultaten, bestaat de mogelijkheid tot stapelen. Hierdoor kan binnen één jaar examen op hoger niveau gedaan worden
 • Vakcollege Techniek
 • Vakcollege Mens & Dienstverlenen


VOOR ALLE AFDELINGEN

 • Sportklas (extra keuze voor leerjaar 1 en 2)
 • Theaterklas (extra keuze voor leerjaar 1 en 2)
 • Anglia voor Internationaal certificaat Engels (extra keuze leerjaar 1 t/m 6)


VOOR ALLE BRUGKLASSEN

 • Cursus machineschrijven