Zoek & meer

Vacatures

Welke school wil Helinium zijn?

Helinium is een openbare school die elke jongere een plaats wil bieden en in staat wil stellen zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, vanuit zijn eigen karakter en talenten. Met zicht op een goede vervolgopleiding. Onze openbare identiteit uit zich in betrokkenheid, openheid en respect. Helinium is een maatschappelijk bewogen school die bruggen wil slaan tussen verschillende culturen.

 

Van scholen wordt verwacht dat ze in hun onderwijs nadrukkelijker rekening houden met de verschillen tussen leerlingen en aansluiten bij hun mogelijkheden en behoeften (cognitief en anderszins). Helinium is zich bewust van die opdracht en wil die ook realiseren. Helinium kiest voor een brede ontwikkeling met ruime keuzemogelijkheden over de gehele school. Met aandacht voor de talenten bij leerlingen en maatwerk in begeleiding. Niet alleen kennis maar ook eigentijdse en sociale vaardigheden worden bij leerlingen ontwikkeld. Leerlingen kunnen tot bloei komen als het schoolklimaat ‘warm’, gestructureerd en veilig is (in fysieke, mentale en digitale zin) is en recht doet aan de behoefte van leerlingen aan relatie, competentie en autonomie. Leerlingen willen leren vanuit vertrouwen.

 

Het onderwijskundige profiel van Helinium wordt verder zichtbaar in ons onderwijsaanbod en de uitdaging die we aan leerlingen bieden. Helinium is een school met een bèta oriëntatie (Vakcollege Techniek, het vak Creative Technology in de MAVO en het Technasium in HAVO en vwo), maar ook de leerlingen die talenten hebben in de talen (Anglia, TTO) of de expressievakken (Sportklas, Theaterklas) worden uitgedaagd. 

 

We vinden het belangrijk om in ons onderwijs de leerlingen een venster op de maatschappij te bieden. Daarbij hoort ook een sterke schoolcultuur die zich zoveel mogelijk naar buiten profileert. Dat gebeurt in de vorm van contacten met de (creatieve) buitenwereld (maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en de overheid). Een blik op de wereld kan niet zonder een kader: we leven leerlingen normen en waarden voor die passen bij een openbare school.

We bereiden onze leerlingen voor op een zinvolle plaats in de maatschappij van morgen en dragen bij aan hun persoonsvorming.

 

Dat alles lukt alleen met goed gekwalificeerd personeel, dat de ruimte krijgt voor de eigen professionele ontwikkeling om het onderwijs op een goede manier vorm te geven. Met een eigen verantwoordelijkheid en een keuzevrijheid en de faciliteiten om onderwijs te bieden dat kwalitatief van een hoog niveau en uitdagend is. Binnen een professionele cultuur die leidinggevenden, onderwijzend en ondersteunend personeel aanzet tot het stellen van hoge individuele doelen en tot het afleggen van verantwoording over eigen functioneren.


  

Check vacatures bij Meesterbaan.