Roosterwijzigingen & meer

Leraar worden op HELINIUM

 

HELINIUM voor alle studenten

HELINIUM is een lerende school: een school waarin iedereen zich blijft ontwikkelen, zowel leerlingen, personeel als studenten. Voor de laatste groep heeft de school zich de laatste jaren ontwikkeld tot opleidingsschool. Zo wordt er nauw samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam en de andere scholen voor voortgezet onderwijs van Voorne-Putten in het duaaltraject. Dit schooljaar hebben twee eerstejaars duaalstudenten hun plek al gevonden binnen de organisatie.

 

Maar niet alleen studenten van de HR vinden op HELINIUM hun plek. Ook studenten van het Iclon Leiden (eerstegraads) vinden de weg naar Hellevoetsluis. Studenten van Windesheim Zwolle (afstandsleren i.s.m. LOI) doen eveneens hun praktijkervaring op op HELINIUM.

 

Voltijdstudenten, deeltijdstudenten, duaalstudenten, docenten met dispensatie, eerstegraads en tweedegraads maar ook beginnende docenten krijgen de begeleiding die zij nodig hebben en aansluit bij hun opleiding cq ontwikkeling.

 

HELINIUM?

HELINIUM is een openbare school voor voortgezet onderwijs. We bieden alle leerwegen van het  VMBO, Havo, VWO en VWO+. HELINIUM biedt voor de leerlingen die dit nodig hebben leerwegondersteuning op VMBO-basisniveau.

 

De school heeft op de Fazantenlaan drie gebouwen in gebruik

  • ·        Op het hoofdgebouw bevinden zich de Havo en Vwo-afdelingen. Ook de onderbouw afdeling van het VMBO zit hier.
  • ·        Op het Technisch Paviljoen krijgt de VMBO-bovenbouw les in een van de sectoren die zij gekozen hebben: Techniek-breed, Handel & Administratie of Zorg & Welzijn.
  • ·        Een deel van Technisch Paviljoen 2 wordt in gebruik genomen door de onderbouw van de afdeling VMBO-LWOO.

 

Extra’s voor de leerlingen: mogelijkheden voor de student

VWO+-leerlingen krijgen een verrijkt onderwijsaanbod met Technasium en  Probleem Gestuurd Onderwijs voor een brede ontwikkeling en universitaire denk- werkhouding. Zij worden daarin begeleid door tutoren. Studenten die hierin geïnteresseerd zijn krijgen de gelegenheid om hierin een rol van betekenis te spelen. Ieder jaar biedt HELINIUM de begeleiders in het project een tutorcursus aan. Ook dit schooljaar hebben hieraan studenten deel genomen waarvan zij in hun portfolio verslag deden.

 

HELINIUM wil zich onderscheiden door een zo gevarieerd mogelijk onderwijsaanbod te bieden. Zo kunnen leerlingen naast de genoemde leerwegen kiezen voor verschillende opleidingen van twee uur per week:

 

  • Sportklas: extra onderdelen, die bijvoorbeeld als clinic (met trainers van buiten de school en vaak op locaties buiten de school) worden aangeboden.
  • Theaterklas: extra uren les in dans, spel en zang. In workshops komt verder alles aan bod wat met theaterproducties te maken heeft: grime, lichttechniek, geluidstechniek, decorontwerp, kostuumontwerp, haarverzorging en de toepassing van audiovisuele middelen.
    Op HELINIUM kunnen de leerlingen zelfs eindexamen doen in dans en drama.
  • Projectonderwijs: Hoe maak ik vlot een goed werkstuk? Professioneel presenteren met PowerPoint, omgaan met gevaar (MSN, loverboys, roken, alcohol en drugs), FF MOEVE (respect en solidariteit), Veiligheid (van EHBO tot reanimatie) e.d.

 

Daarnaast biedt HELINIUM Anglia (versterkt Engels voor alle leerlingen die zich graag naast de reguliere lessen willen voor bereiden op een Anglia-examen met bijbehorend internationaal erkend certificaat). Vanaf schooljaar 2012-2013 zal ook TTO op HELINIUM worden aangeboden.

Spaans wordt aangeboden vanaf het eerste jaar.  Leerlingen kunnen hierin op drie niveaus examen doen.

Leerlingen die voor Latijn kiezen komen op de gymnasiumafdeling terecht.

 

In het kader van hun ‘actieonderzoek’ of ‘De school als opdrachtgever’ liggen hier mogelijkheden te over voor de student. Het spreekt voor zich dat zij die geïnteresseerd zijn contact op kunnen nemen met de BoS.

 

Leerpleinen: kansrijke gebieden voor de eerste- en tweedejaars studenten

Naast de klassieke instructielokalen kent HELINIUM ook leerpleinen.

Een leerplein is een grote ruimte waar groepen leerlingen met materialen, boeken en computers zelfstandig aan opdrachten werken. Dit gebeurt met hulp en toezicht van docenten uit verschillende vakken. Veel van het lesmateriaal hebben de docenten van HELINIUM zelf ontwikkeld. Op die manier kan de lesstof zoveel mogelijk worden afgestemd op het beroepsprofiel dat de leerling heeft gekozen. De samenhang van theorie en praktijk blijkt motiverend voor leerlingen.

Zo werken de drie VMBO-sectoren op leerpleinen, maar ook is er een AVO-leerplein voor de VMBO-bovenbouw en een AVO-leerplein voor de onderbouw van de afdeling VMBO-LWOO.

Vooral de eerste- en tweedejaars studenten kunnen hier goed terecht voor hun stage.

 

Coaching op HELINIUM

De docent “nieuwe stijl” beschikt over coachingsvaardigheden. Dat wil zeggen: het talent en de competenties om de prestaties en het leervermogen van de leerlingen/studenten/collegae te verbeteren.

Coaching is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de coach en op basis van gelijkwaardigheid, onderling ervaringen uit te wisselen, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en deze in praktijk te brengen.

Zelf tot inzicht laten komen is de manier om de ander tot leren aan te zetten. 

 

Ook in het nieuwe schooljaar nemen weer docenten van HELINIUM deel aan de coachcursus. Vijftien collega’s krijgen een basistraining begeleidingsvaardigheden van de Hogeschool Rotterdam. Hieruit blijkt de bereidheid van docenten om te participeren in HELINIUM als Opleidingsschool.

 

Sjoerd Hoekstra

BOS (Begeleider op school) / Projectleider Opleidingsschool VPR