Zoek & meer

Missie

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse hebben met ingang van 1 maart 2006 het bevoegd gezag over de scholen voor openbaar voortgezet onderwijs op Voorne-Putten/Rozenburg overgedragen aan het bestuur van een stichting die per dezelfde datum is opgericht. Het ging om in totaal zes scholen: het Maerlant College en De Schakel in Brielle, HELINIUM in Hellevoetsluis en De Ring van Putten, De Eilanden en De Sluis in Spijkenisse.

Het betrof een bestuurlijke fusie, niet een fusie van scholen. De nieuwe organisatie draagt de naam “Onderwijsgroep Galilei”, naar de geleerde die “de ruimte de ruimte gaf” en die bij uitstek open stond voor nieuwe ideeën. 
Behoud van de eigenheid van de afzonderlijke scholen, samenwerken op basis van vertrouwen en resultaatgerichtheid, zijn een paar van de uitgangspunten. 

 

Missie

De stichting Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar onderwijs aan en ziet haar scholen als ontmoetingsplaatsen voor verschillende gezindten en culturen. Wederzijds respect en verdraagzaamheid jegens andersdenkenden kenmerken de organisatie en de scholen. Verantwoordelijkheid wordt naar vermogen gegeven en gedragen. De scholen bieden de leerlingen een afgewogen voorbereiding op de maatschappij; zij bieden een opleiding op maat en besteden ruime aandacht aan de vorming in bredere zin. De scholen vormen een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving. Er bestaat persoonlijke aandacht voor de medewerkers, de leerlingen en hun ouders. 

De naam van de stichting komt ook voort uit die missie.

Het bestuur laat de scholen veel ruimte om het onderwijsaanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor leerlingen en hun ouders. Dat maakt openbaar voortgezet onderwijs ambitieus, veelvormig, flexibel en innovatief. Openbaar voortgezet onderwijs geeft met zijn missie vooral ruimte; ruimte voor ontmoeting en ruimte voor eigen ontwikkeling. 

Bij deze missie past de naam Galilei: de Italiaanse geleerde die de ruimte ‘de ruimte gaf’, die bij uitstek open stond voor nieuwe ideeën en die mede aan de wieg van de moderne wetenschap stond.
 

Bestuurskantoor Onderwijsgroep Galilei:

Hossenbosdijk 14-16
3232 PX Brielle
Postbus 5
3230 AA Brielle

Telefoon: 0181–650955


Bestuurder:  dhr. P. Slier

 

Klik hier voor de website van Onderwijsgroep Galilei.