Zoek & meer

HELINIUM: de naam

In de Romeinse tijd (rond het begin van de jaartelling) was HELINIUM de naam voor de gezamenlijke monding van Rijn, Maas en Schelde. Dit brede water lag iets ten noorden van het huidige Hellevoetsluis. De school verwijst met deze naam naar Hellevoetsluis als stad aan het water. Bovendien verwijst de naam naar de Romeinse beschaving die van grote invloed is op onze westerse samenleving.

Zo verbindt de naam HELINIUM natuur met cultuur: belangrijke inspiratiebronnen voor het onderwijs aan onze scholengemeenschap.