Roosterwijzigingen & meer

Vuurwerk

06 december 2016
Zo nu en dan worden wij geconfronteerd met het feit dat leerlingen op school vuurwerk bij zich hebben. Dit kan natuurlijk niet: het bezit, het afsteken of verhandelen van vuurwerk op school of in de buurt van school is streng verboden. Dat staat ook verwoord in ons leerlingenstatuut. Indien een leerling zich niet aan dit verbod houdt, schakelen wij de politie in en nemen op school passende maatregelen, waaronder schorsing. Wij hopen dat u dit bespreekt met uw zoon of dochter. Veiligheid op school (en daarbuiten) is een belangrijke zaak. Met vriendelijke groet, R.A.J. van Tergouw rector