Zoek & meer

Uitnodiging informatieavond ouders, verleidingen in de puberteit

31 oktober 2019
De meeste opgroeiende kinderen komen vroeg of laat op een punt waarop zij keuzes moeten gaan maken over het gebruik van alcohol, gamen, social media, drugs of roken. Opvoeders, zoals ouders en scholen, kunnen een belangrijke rol spelen bij het maken van een verstandige keuze. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen en hun opvoeders voorlichting te geven met als doel om hen weerbaar te maken op het gebied van deze verleidingen. In de komende 2 jaar zal Helinium zich specialiseren op dit gebied. Doormiddel van trainingen die vanuit Youz, preventiewerk en verslavingszorg aangeboden worden aan docenten en ondersteunend personeel. Daarnaast wordt er rondom dit thema een gezamenlijk beleid gemaakt met het Jacob van Liesveldt en het Albeda College. Er wordt een speciale informatieavond voor ouders georganiseerd. Deze zal gehouden worden op 14 november vanaf 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur, locatie Helinium in de aula van het witte gebouw.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over het programma DGSG, voorlichting over de verschillende middelen en gaat u in gesprek met andere ouders over de thema’s. Er zal ook ruimte zijn om antwoord te krijgen op uw vragen met betrekking tot de middelen en eventuele tips hoe u als opvoeder kunt inspelen op de verleidingen waar uw kind mee te maken krijgt.


De Gezonde School en Genotmiddelen  bestaat in 2020 al dertig jaar en is ontwikkeld door het Trimbos-instituut. De voorlichting zal gegeven worden door mw. Lieselotte van der Heijden van Youz, de jeugdafdeling  van Bouman GGZ.

Wij hopen op een grote opkomst. Wilt u a.u.b. aangeven óf en met hoeveel personen u aanwezig bent op de informatieavond? U kunt dit doorgeven via mevr. J. Lucas: j.lucas@helinium.nl


Met vriendelijke groet,

Mevr. Lieselotte van de Heijden

YOUZ

Afd. jeugdafdeling Bouwman GGZ