Roosterwijzigingen & meer

Stand van zaken

01 april 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, Op dit moment is de school al zo’n veertien dagen gesloten. De leerlingen en docenten zijn heel druk bezig – soms improviserend – om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Fijn dat er zo goed gereageerd wordt op deze bijzondere tijden, waarin het lastig is om ‘normaal’ te werken. Gisteren kregen we te horen dat de scholen gesloten blijven tot na de meivakantie. In de schoolleiding is gesproken over hoe nu verder, want deze situatie heeft een behoorlijke impact. Ik zet weer op een rij wat er gaat gebeuren.

 

 1. Voor de leerlingen in de examenklassen hervatten we het afnemen van de toetsen in het kader van het schoolexamen. Vanaf maandag 6 april a.s. zijn de examenleerlingen op school om hun toetsen te maken. Daarmee geven we dus uitvoering aan de eerder gemaakte planning van de toetsen.

We houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM en dat betekent dat de teamleiders een rooster maken waarbij de afname gefaseerd en gespreid wordt uitgevoerd: verschillende tijdsloten, verschillende grote ruimten, bewegwijzering hoe het gebouw te betreden, een maximum aan het aantal leerlingen in een ruimte, geen samenscholing voorafgaand aan en na afloop van de examens, tafels en stoelen worden tussendoor schoongemaakt etc.

 1. De leerlingen in de overige klassen zullen de komende tijd nog niet aanwezig zijn in de gebouwen tot na de meivakantie. Zij krijgen onderwijs op afstand. Daarvoor gelden strakkere afspraken, omdat we merken dat docenten, leerlingen en ouders behoefte hebben aan meer structuur en meer eenduidigheid in de manier waarop het onderwijs op afstand wordt aangeboden.

 2. De volgende richtlijnen worden gehanteerd.

 1. De leerling heeft voor elk vak  één online les per week (‘live’ of opgenomen).

 2. Online lessen vinden plaats via MS Teams. Alle leerlingen beschikken namelijk over Office 365. Lessen kunnen natuurlijk ook gegeven worden m.b.v. de digitale lesmethoden die we al op Helinium gebruiken.

 3. Docenten geven leerlingen weektaken op; ze monitoren ook hoe leerlingen hiermee omgaan. Knelpunten worden gemeld bij de mentor.

 4. SOM is leidend m.b.t. absentieregistratie en communicatie over huiswerk (dan kunnen ouders meekijken), het inleveren van huiswerk kan ook via MS Teams (als ondersteuning).

 5. Er gelden gedragsregels voor leerlingen (zie hieronder).

 6. We werken volgens een nog te publiceren basisrooster dat geldt vanaf maandag 6 april, waarin alle vakken/vakgebieden zijn opgenomen. Online lessen zijn er van het 2e t/m 5e lesuur. Dit basisrooster is binnenkort zichtbaar in SOM.

 7. In de middag (na het 5e lesuur) werken leerlingen zelfstandig aan de weektaken.

 8. Elke mentor heeft één keer per week contact met elke mentorleerling. Bij knelpunten neemt de mentor contact op met ouders. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u, als ouders/verzorgers, contact zoekt met de mentor.

 9. Over de afname van toetsen bij de niet-examenklasleerlingen volgt nadere berichtgeving. Hoe we dat gaan doen is afhankelijk van beslissingen over tot wanneer de scholen dicht blijven. We proberen er voor te zorgen, dat leerlingen zo min mogelijk gedupeerd worden door de huidige omstandigheden.

 

We beseffen dat dit bijzondere en verwarrende tijden zijn voor leerlingen en ouders. Het is goed om te weten dat er ook externe instanties zijn die ouders en leerlingen kunnen bijstaan.

Op www.helpff.nl kunnen jongeren en ouders veilig en eventueel anoniem chatten met hulpverleners van Enver. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 22.00 uur. Enver hoopt hiermee een helpende hand te bieden aan jongeren en ouders die nu voor nog meer uitdagingen komen te staan.

Het preventieteam van Youz, de instelling die voorlichting en advies biedt over hoe verslaving bij jongeren is te voorkomen, is bereikbaar voor vragen over bepaalde games, gamegedrag, het gebruik van sociale media  en middelengebruik via preventie@youz.nl, via l.heijden@antesgroep.nl, of via 06-22081376 (het telefoonnummer van de preventiemedewerker van de school: Lieselotte van der Heijden). Voor extra informatie kunnen ouders ook nog de site www.puberenco.nl bezoeken.

 

Gedragsregels bij online lessen

Bij de online lessen (‘live’ of opgenomen) gelden de volgende regels voor leerlingen.

 1. Je maakt geen (scherm)opnames van de lessen en ze worden ook niet op welke manier dan ook gedeeld met anderen. Alleen de docent is bevoegd de les op te nemen en in Teams te plaatsen.

 2. Je zet je eigen webcam uit. Zo is alleen de docent of de lesstof in beeld en wordt niemand afgeleid door wat je aan het doen bent.

 3. Zet je eigen microfoon op ‘mute’/dempen. Het is heel vervelend als iedereen elk kuchje van je hoort.

 4. Gebruik het chatvenster aan de zijkant van je scherm alleen om vragen aan je docent te stellen.

 5. Blijf fatsoenlijk en netjes.

 6. Reageer alleen inhoudelijk op berichten.

 7. Kijk of de vraag die jij wilt stellen al eerder is gesteld, stel aanvullende vragen over hetzelfde onderwerp onder die betreffende vraag.

 8. Houd je aan de specifieke afspraken en indeling die in jouw Team is afgesproken.

 9. Als de les klaar is, hang je op.

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal ik u/jullie opnieuw berichten.

 

Voor nu wens ik u veel sterkte en wijsheid en vooral een goede gezondheid toe

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ruud van Tergouw

Rector