Roosterwijzigingen & meer

Stand van zaken afstandsonderwijs

27 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, A.s. dinsdag horen we of scholen ook na 6 april dicht blijven. De kans daarop is erg groot, dus we zijn druk doende met de voorbereidingen op die situatie. Als scholen dicht blijven, ontvangt u a.s. woensdag een bericht met richtlijnen hoe het afstandsonderwijs dan plaatsvindt. Welke afspraken er gelden m.b.t. de dagindeling van de leerlingen (wanneer les, wanneer eventuele toetsen en wanneer zelfwerkzaamheid), hoe de online lessen plaatsvinden, welk medium gebruikt wordt om te communiceren over het huiswerk, wat het contact tussen de mentor en zijn leerlingen moet zijn etc.


Ik wil u/jullie nu alvast wijzen op twee zaken en vraag daarvoor uw/jullie medewerking.

Allereerst dienen leerlingen beschikbaar en bereikbaar te zijn onder normale schooltijden. Dat is niet altijd het geval, zo merken we.

In tweede plaats noem ik dat AVG- bepalingen ook gelden voor het afstandsonderwijs. Online lessen en digitale communicatie vallen ook onder die bepalingen. Ik hoop dat iedereen daar op een juiste manier mee omgaat.

 

De roostermakers zijn bezig met een nieuw lesrooster, mocht de school wel op 7 april weer open zijn. Die roosterwerkzaamheden zijn gekoppeld aan de roostergegevens in SOM, het programma dat wij o.a. voor de notatie van huiswerk gebruiken. Het kan dus zijn dat opgegeven huiswerk even ‘zweeft’ in SOM en niet zichtbaar is. Dat probleem is van tijdelijke aard.

 

Later vandaag, of anders maandag volgt een afdelingsspecifieke, inhoudelijke mail van de afzonderlijke teamleiders voor de examenklassen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Tergouw

Rector