Roosterwijzigingen & meer

Stand van zaken - 6 april

07 april 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Vorige week heeft u kunnen lezen dat er vanaf deze week een iets andere opzet geldt voor het onderwijs op afstand. Een richtinggevend kader daarvoor heb ik toen opgenomen in een brief aan u. Vlak voor de meivakantie zullen we een korte enquête gaan uitvoeren onder ouders en leerlingen over hun bevindingen van het onderwijs op afstand volgens deze nieuwe opzet. U ontvangt binnenkort een mail met een link naar een enquête over dit onderwerp.

In de jaarplanning was vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, gevuld met een studiedag voor het personeel van Helinium. Daar is in de huidige situatie geen sprake van, dus a.s. vrijdag is een lesdag zoals de dagen daarvoor en daarna.

 

Vanuit de overheid is er informatie gekomen over hoe om te gaan me de schoolexamens en de herkansingen in de periode dat de school gesloten was en is. Op basis van die richtlijnen is een aantal wijzigingen aangebracht in de PTA-toetsen voor een aantal vakken. In een aparte mail wordt u geïnformeerd over wat die aanpassingen inhouden.

 

Er is nog geen duidelijkheid over de slaag-/zakregeling. Daarover krijgen we deze week waarschijnlijk bericht.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Tergouw

Rector