Roosterwijzigingen & meer

Situatie omtrent coronavirus

16 maart 2020
Zondagmiddag heeft het kabinet na beraad met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM besloten om alle scholen i.v.m. het Corona virus te sluiten. Dat betekent dat er morgen, maandag 16 maart, in de hele school geen lessen zullen zijn en de leerlingen niet op school worden verwacht. Ook de ouderavond op maandagavond 16 maart gaat niet door.

Binnen de scholengroep Galilei (Helinium ressorteert onder dit bestuur) is zondagavond gesproken over dit besluit en wat de gevolgen hiervan zijn voor de scholen.


Op maandagochtend om 8.30 uur komt het MT van Helinium bijeen om de effecten van het kabinetsbesluit voor onze school te bespreken en de te beantwoorden vragen in beeld te brengen. 


Om 11.00 uur komen de docenten samen. We zullen ons richten op speciale aandachtsgebieden, zoals de examenklassen (die hebben absolute prioriteit), de komende toetsen in het algemeen en de toetsen uit het examendossier (voorexamenklassen) in het bijzonder. Maar ook de mogelijkheden van afstandsonderwijs worden besproken.


Maandagmiddag wordt u nader geïnformeerd over de stand van zaken en over nadere besluiten.


Met vriendelijke groet,

Ruud van Tergouw

rector