Roosterwijzigingen & meer

Sidekick pilot mavo Helinium

25 februari 2017
De stap van groep acht naar de brugklas kan enorm spannend zijn. Om die spanning een beetje weg te nemen, maar ook om een veilig en positief schoolklimaat te krijgen op Helinium hebben we het sidekick-project bedacht. De speciaal geselecteerde examenkandidaten van de mavo vormen een duo met een brugklas-leerling mavo.Voor de kerstvakantie zijn deze duo’s gevormd. Omdat het toch wat extra tijd vergt van de leerlingen kregen ze een lunch aangeboden van school.

Brugklassers kunnen als ze vragen en/of problemen hebben een beroep doen op hun mentor, maar voor de wat simpelere vragen kunnen ze nu terecht bij hun sidekick. De examenkandidaten zitten immers al vier jaar op deze school en weten de weg in school en daar kunnen de brugklassers gebruik van maken.  ‘Sidekick’ betekent dat je op vele manieren gelijkwaardig bent en/of in gelijkwaardige omstandigheden verkeert maar tegelijkertijd door ervaring een ander kan helpen of behoeden bepaalde fouten te maken. De brugklassers van de mavo hebben nu dus een eigen sidekick om hen bij allerlei vragen te helpen.

Als de pilot goed bevalt dan krijgen alle brugklassers van mavo 1 in het nieuwe schooljaar een sidekick en daarna volgen de andere brugklassen.