Roosterwijzigingen & meer

Schrijfster Bobje Goudsmit op bezoek

03 juni 2016
Na een aantal weken geleden op het Helinium geweest te zijn bij de 2e vmbo basis/kader klassen, waren donderdag 2 juni de 2e klassen Mavo aan de beurt voor een bezoek/ lezing van schrijfster Bobje Goudsmit.

Bobje Goudsmit schrijft over allerhande zaken, die de jeugd aanspreekt, zowel jongens als meisjes.

Het bleek weer eens, dat ze enthousiast, uitnodigend en vooral vaak humoristisch kan vertellen over haar jeugd,haar eigen gezin, onderwerpen voor haar boeken en ervaringen als docent.

Achter al haar boeken zitten vaak persoonlijke verhalen.

De Mavo klassen hadden groepsgewijs, nadat ze allemaal een boek van haar hadden gelezen de "Bobje krant" tijdens de lessen Nederlands gemaakt en zo ontstonden er per klas ongeveer 5 à 6 kranten, die er in grote lijnen zeer fraai en uitnodigend uitzagen.

Bobje Goudsmit heeft ze practisch allemaal bekeken.

 

De achterliggende reden voor dit bezoek was kinderen op een andere manier anders dan anders  zodanig te enthousiasmeren dat ze hopelijk meer gaan lezen, hetgeen goed is voor je taalgevoel en algehele taalontwikkeling, hetgeen de laatste decennia behoorlijk achteruit is gegaan door alle multi mediale zaken, zoals mobieltjes, games, internet, I pads  en ga zo maar door.

De meeste kinderen lezen daardoor bedroevend weinig, zien er het nut niet van in en hebben er eigenlijk geen tijd meer voor.

 

Gelukkig schat de ouderraad van het Helinium deze vorm van leesbeleving op waarde, omdat de 2 lezingen van Bobje door hen gefinancierd wordt.

Namens de leerlingen en docenten Nederlands bij deze bedankt hiervoor en hopelijk mogen wij volgend jaar weer een beroep op de ouderraad hiervoor doen.

 

Alle leerlingen waren na afloop van de lezingen zeer positief over wat ze gehoord en gezien hadden.

Hopelijk werpt dit alles in de nabije toekomst zijn vruchten af.

In ieder geval wordt dit volgend cursusjaar weer herhaald en wie weet wel met meerdere jeugdboekenschrijvers tegelijk als de financiën van de school dit toelaten.

 

Cees Roelofs