Roosterwijzigingen & meer

Praktische afspraken over onderwijs op afstand en het afnemen van examens

20 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In het volle besef dat eventuele nieuwe maatregelen van het kabinet al op korte termijn verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor hoe we ook in het onderwijs om moeten gaan met de uitbraak van het coronavirus, bericht ik u over twee onderwerpen.

Contacten met docenten

Docenten hebben erg veel werk en tijd gestoken in het aanleveren van lesstof aan leerlingen in welke vorm dan ook. Natuurlijk is het zo dat niet alles meteen perfect verloopt, maar de inzet is er, ook van de kant van de leerlingen en hun ouders. Contacten tussen leerlingen/ouders en docenten over het afstandsonderwijs  zijn nu anders en vinden soms ook op andere momenten plaats. Ik zou ervoor willen pleiten om daar enige regulering in aan te brengen. In principe benadert de leerling de docent per mail onder schooltijden, bij voorkeur op de momenten volgens het lesrooster en niet in de avonduren. Dat biedt de docent de gelegenheid om overdag te reageren. Ook zou u, ouders, het aantal reacties kunnen beperken door vragen of opmerkingen aan een docent te bundelen. Dat scheelt in de extra werkdruk die docenten momenteel ervaren.


Het afnemen van schoolexamens

In de maatregelen die we treffen om aan de verplichting te voldoen schoolexamens af te nemen is de aandacht voor de veiligheid van leerlingen en ouders leidend. Dat heeft ons tot de volgende opzet gebracht.


De komende week (van maandag 23 t/m vrijdag 27 maart) zullen er nog geen collectieve reguliere schoolexamens afgenomen worden. Dat is een bewuste keuze, die ons de mogelijkheid biedt om in te spelen op eventuele landelijke ontwikkelingen.


Vanaf a.s. maandag zijn er alleen individuele toetsen zoals mondelinge examens, zo mogelijk op afstand (via de  telefoon).  De betrokken docent zal daarvoor contact opnemen met de leerling(en) in kwestie. Daarnaast zijn er herkansingen en inhaaltoetsen.  Er zullen komende week dus heel weinig leerlingen tegelijkertijd in het gebouw zijn.


In de week van maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april staan wel reguliere collectieve toetsen gepland. De leerlingen krijgen daar ruim van te voren informatie over. Die toetsen worden op een speciale manier afgenomen, waarbij we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. We hebben hygiënemaatregelen getroffen, we ventileren de lokalen en we verspreiden de leerlingen maximaal over de gebouwen. We hanteren verschillende aanvangstijden, plaatsen veel minder leerlingen per lokaal (maximaal 12) en gebruiken grote ruimten zoals de aula en de gymzaal, waardoor ze ruime afstand tot elkaar kunnen houden. We zullen er op toezien dat de leerlingen elkaar niet opzoeken en gepaste afstand houden. Graag zien we dat leerlingen kort voor aanvang op school arriveren en meteen naar de aangewezen ruimte gaan. Dat voorkomt groepsvorming.


Niemand mag zich gedwongen voelen de komende tijd deel te nemen aan de schoolexamens. Bovendien mogen alleen leerlingen en medewerkers die volledig klachtenvrij zijn de school betreden. Indien een leerling ziek is of in quarantaine zit, kan hij/zij het schoolexamen later afronden, uiterlijk voor de start van het centrale examen. Als dit niet mogelijk is, is er de  mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak. Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het tweede tijdvak.


Met vriendelijke groet,


Ruud van Tergouw

rector