Roosterwijzigingen & meer

Maatregelen examens vanwege het coronavirus

18 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Gisterenmiddag kregen we bericht dat er nieuwe richtlijnen zijn voor scholen hoe ze om moeten gaan met de schoolexamens in de huidige coronasituatie. In de kern komen ze erop neer dat scholen voor voorgezet onderwijs de ruimte krijgen om de resterende schoolexamens af te nemen en daar eventueel zaken in aan te passen als dat noodzakelijk of gewenst is, mits dat binnen bepaalde kaders gebeurt. In bijgevoegd document kunt u lezen om welke maatregelen het gaat die zo’n (eventueel gewijzigde) afname mogelijk maken.

Vandaag zijn de teamleiders, de examendocenten en de examensecretaris druk bezig geweest om te inventariseren om welke schoolexamens het gaat binnen de richtlijnen, of er iets aangepast moet worden en zo ja, in welke vorm.

Ik verwacht dat we uiterlijk a.s. vrijdag duidelijkheid kunnen geven over hoe zaken er t.a.v. de schoolexamens voor staan. Ik adviseer alle examenleerlingen nu om alvast aan de slag te gaan met de voorbereiding van de toetsen die opgenomen waren in de originele planning. Zij zullen immers, zo is de verwachting, toch naar school komen om de resterende toetsen te maken. Wanneer, in welke vorm en onder welke condities dat gebeurt, daarover krijgt u z.s.m. bericht. In onze voorbereidingen op de afname van de toetsen heeft de gezondheid van de leerlingen en het personeel ook onze aandacht. Zo wordt het gebouw extra schoongemaakt en zullen we de voorgeschreven anderhalve meter tussen personen in acht nemen.

Ik besef dat ik u en jullie nu dagelijks een brief stuur over ontwikkelingen. Dat is een ongebruikelijke actie, maar we leven dan ook in ongebruikelijke tijden. Ik hoop dat u begrip heeft voor het feit dat ik u heel frequent bestook met mijn berichten.

 

Met vriendelijke groet,

Ruud van Tergouw

Rector