Roosterwijzigingen & meer

Hoe gaat Helinium om met de situatie rond het coronavirus?

13 maart 2020
Helinium volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus nauwgezet. De adviezen en richtlijnen die het RIVM publiceert zijn leidend voor ons handelen binnen school. Voor de meest recente adviezen en richtlijnen verwijs ik u naar de website van het RIVM. U treft een poster aan die sinds woensdag op verschillende plekken in beide gebouwen hangt. We verwachten dat iedereen binnen Helinium zich houdt aan deze richtlijnen.

Onze coördinator internationalisering, Hilgo Wempe, heeft frequent contact met de buitenlandse scholen die leerlingen en/of docenten van Helinium ontvangen of bezoeken. Elk reëel besmettingsrisico wordt vermeden en dat kan betekenen dat bepaalde reizen uitgesteld of zelfs afgeblazen worden. De heer Wempe neemt in die gevallen contact op met betrokken leerlingen en hun ouders. Als u zelf een reis voor uw kind(eren) wilt annuleren, neemt u dan contact met mij op.

De komst van de Engelse stagiaires voor tto gaat helaas ook niet door.

Er is vandaag overleg geweest tussen de scholen van de Onderwijsgroep Galilei (waaronder Helinium ressorteert) over een gezamenlijke beleidslijn. Er is afgesproken dat alle Galileischolen voorlopig geen nieuwe reizen opzetten. Geplande reizen naar risicogebieden gaan niet door.

Binnen school besteden we veel aandacht aan hygiënische voorzorgsmaatregelen. Op alle toiletten zijn papieren handdoekjes en zeep beschikbaar. Aan het schoonmaakbedrijf wordt opdracht gegeven om in een extra dagelijkse ronde het sanitair schoon te maken en daar waar nodig faciliteiten aan te vullen.

Voor zover we weten is geen van onze leerlingen drager van het virus. Wel zijn twee leerlingen naar huis gegaan, omdat in de kennissenkring van hun ouders iemand het coronavirus draagt. Een test moet uitwijzen of zij besmet zijn en dan dus langer thuis moeten blijven.

Mocht er informatie beschikbaar komen, die bovenstaande handelswijze doet veranderen, dan laat ik u dat meteen weten.

 

Ruud van Tergouw