Roosterwijzigingen & meer

Helinium te gast bij Historyland

13 mei 2016
Nog voor de officiële opening hebben onze 175 eerste klas leerlingen van de mavo, havo en vwo een bezoek gebracht aan Historyland voor een leerzame veldwerkdag. De dag begon met een welkomstwoord in de collegezaal, waarna de leerlingen in drie groepen naar de verschillende onderdelen vertrokken.

De eerste groep ging richting Kynologisch Nederland (een hondentrainings- en gedragscentrum) waar de leerlingen van alles leerden over gedrag van honden. Dit hield in dat de leerlingen honden moesten observeren, zelf met honden konden werken en in de praktijk konden ervaren hoe een hond getraind wordt met behulp van een clicksignaal.

De tweede groep had een buitenprogramma waar de leerlingen drie opdrachten moesten uitvoeren. Er werd onderzoek gedaan naar de waterdiertjes in de sloot en gekeken naar de hoeveelheid planten die in een vierkante meter groeien. Deze werden op naam gebracht met behulp van een zoekkaart. De laatste opdracht was het opgraven van prehistorische botten .

De derde groep werd door vrijwilligers van het museum begeleid bij het werken met prehistorische werktuigen. De leerlingen leerden onder andere hoe je vuur kan maken met vuursteen en met een vuurboog. Vervolgens was er nog een speurtocht langs de fossielen in het museum.

Na 1,5 uur wisselden de groepen, zodat iedereen aan het einde van de dag alle onderdelen had gedaan.

Het waren twee geweldige dagen. De leerlingen hebben zich van hun beste kant laten zien. De begeleiding van vrijwilligers en docenten was top. Iedereen (leerlingen en begeleiders) was na afloop enthousiast en tevreden.  Kortom, een dag om in ere te houden.