Roosterwijzigingen & meer

Helinium meets het Palet - Cracking your Christmas cracker

13 december 2016
Deze week staan de locaties van basisschool Het Palet in het teken van ‘an English Christmas’. Bij een Engelse kerst hoort natuurlijk: Engels praten in de klas. Daarom togen maandagmiddag 12 december alle TTO-leerlingen van Helinium naar Het Palet om te helpen bij het maken van een echte Christmas cracker. ‘Hun Engels was echt goed, zelfs ik kon er nog wat van leren,’ aldus één van de leerkrachten.

Bij het maken van een Christmas cracker komt nog heel wat kijken: er moet een kroon in, een wens of een grapje, een cadeautje en de cracker moet ploppen wanneer je hem openmaakt. De Helinium-leerlingen tweetalig onderwijs legden alles uit en hielpen bij het knutselen. Daarbij moest alles natuurlijk in het Engels. Aan het eind van de middag verlieten alle Paletters de school met een persoonlijke Christmas cracker.

Tweetalig onderwijs op Helinium

Op Helinium is tweetalig onderwijs één van de vele richtingen die je kan volgen. Bij tweetalig onderwijs (TTO) krijgen VWO-ers maar liefst 80% van alle lessen in het Engels aangeboden. Daarnaast is er veel aandacht voor cultuur en internationalisering. Aan het einde van het derde jaar doen TTO-leerlingen het Anglia Proficiency examen.