Zoek & meer

Helinium is als eerste in Nederland TTO-school geworden via een online visitatie!

11 februari 2021
Vandaag is Helinium als eerste school in het voortgezet onderwijs online gevisiteerd door het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Helinium biedt al enige tijd tweetalig onderwijs (TTO) aan in het VWO. De visitatiecommissie heeft het TTO-onderwijs van het Helinium gelegd naast strenge landelijke kwaliteitsstandaarden en heeft geoordeeld dat Helinium op alle indicatoren overweldigend goed heeft gescoord.

Kwaliteitsstandaarden in het tweetalig onderwijs

Bij het tweetalig onderwijs wordt meer dan 50% van de lessen in het Engels gegeven. Dat betekent dat naast vakinhoud ook aandacht is voor de ontwikkeling van de Engelse taal. Naast een uitleg over een onderwerp als virussen wordt er ook aandacht besteed aan de Engelse begrippen die bij dat onderwerp horen. TTO-docenten moeten aan strenge, didactische eisen voldoen, dit is de manier waarop docenten de lesstof overbrengen. De visitatoren van het Nuffic zijn onder de indruk van de online TTO-lessen die zij hebben gezien op Helinium. Er is veel interactie, de leerlingen spreken volledige lessen in het Engels en zijn ook tijdens de lockdown bezig met hun persoonlijke ontwikkeling in hun online portfolio.


Technasium en drama in het Engels

Tijdens de visitatie viel op dat Helinium ook het Technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) in het Engels aanbiedt, Research & Design (R&D). Het projectonderwijs op het Technasium leent zich uitstekend voor het spreken en oefenen van de Engelse taal. Dit is een unieke combinatie waarbij leerlingen zich op verschillende gebieden zich kunnen ontwikkelen. Ook de creatieve vakken (bij muziek, drama, dans en kunst) worden in het Engels gegeven.


Helinium is een 100% bruisende school waarbij leerlingen zich op veel vlakken maximaal kunnen ontwikkelen.