Roosterwijzigingen & meer

Grote belangstelling Open Huis

23 januari 2017
Vrijdagavond 13 januari rolde SG Helinium de rode loper uit voor het Open Huis. Ondanks het slechte weer bezochten ruim 400 toekomstige leerlingen de school, het was een drukte van belang. Met name bij het Technasium (havo en vwo) was het erg druk, maar eigenlijk was er voor alle afdelingen veel belangstelling. Bij het Vakcollege Techniek waren leerlingen met elektrische schakelingen bezig, aan het lassen en in de installatietechniek aan het werk. Bij het Vakcollege Mens&Dienstverlenen waren volop activiteiten in het kooklokaal, op het uiterlijke verzorgingsleerplein en in de winkel. Het “nieuwe” vak Creative Technology bij mavo plus trok ook heel veel belangstellenden. Kortom, er kan op een zeer geslaagde avond worden teruggekeken. Heb je het Open Huis gemist en wil je graag een keer komen kijken, stuur dan een mailtje naar k.breederland@helinium.nl voor het maken van een afspraak.