Roosterwijzigingen & meer

Geen aanmelding meer mogelijk voor bepaalde afdelingen

05 juni 2019
Helaas zijn er op dit moment geen aanmeldingen meer meer mogelijk voor: • mavo-1 in het huidige schooljaar (2018-2019) •mavo-2, PIE 3k, mavo-3 en havo-3 in het schooljaar 2019-2020.