Roosterwijzigingen & meer

Een aantal praktische zaken

17 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Ik zet een aantal praktische zaken weer voor u op een rij. De leerlingen hebben intussen van docenten via de mail, via SOM of MS Teams al materiaal en opdrachten gekregen om thuis met schoolwerk aan de slag te gaan. De komende dagen volgt meer. Het moet uiteindelijk voldoende materiaal zijn om een redelijke schooldag te vullen. Het lesrooster dat leerlingen gehad zouden hebben de komende weken willen we gebruiken als ordeningsprincipe. Leerlingen werken dus aan vakken op de dagen/tijdstippen volgens het lesrooster. Op die momenten kunnen ze ook vragen aan hun docenten stellen of anderszins communiceren via de mail.

Morgen, woensdag 18 maart, kunnen alle leerlingen volgens onderstaand rooster hun boeken ophalen en andere zaken regelen die verband houden met het onderwijs op afstand. Dat rooster gebruiken we om een ongecontroleerde toeloop in de beide gebouwen te vermijden. Met nadruk verzoek de leerlingen om direct na het verzamelen van hun spullen de school weer te verlaten. 

 

TPH-1

Witte gebouw

opmerkingen

9.00 – 10.00 uur

Leerlingen leerjaar 4

Leerlingen M4, H5, V6

BV materiaal ophalen in lokaal H 0.28

10.00 – 11.00 uur

Leerlingen leerjaar 3

Leerlingen H4, V4, V5

 

11.00 – 12.00 uur

Leerlingen leerjaar 2

Leerlingen leerjaar 3

 

12.00 – 13.00 uur

Leerlingen leerjaar 1

Leerlingen leerjaar 2

 

13.00  -14.00 uur

 

Leerlingen leerjaar 1

 

 

 

 

 

10.00 -12.00 uur

Ophalen leenlaptop in

lokaal H.036

Ophalen leenlaptop in lokaal  H.036

Indien leerlingen dit aangevraagd hebben

                              

 

  • We zijn in afwachting van nadere informatie vanuit het Ministerie over de schoolexamens. We volgen de richtlijnen die daarvoor gelden en zullen dat blijven doen. Zodra die informatie er is, zult u daarvan op de hoogte gesteld worden.

 

  • Er is de komende tijd ook ruimte en tijd nodig voor mentorbegeleiding. Elke mentor heeft minimaal één keer per week telefonisch contact met zijn/haar mentorleerlingen over de voortgang van het onderwijs op afstand en de eventuele problemen daarin.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Tergouw

rector