Zoek & meer

Brief van de rector betr. 'We zijn op weg'

14 september 2020
Helinium is het schooljaar gestart met de inachtneming van verschillende COVID-19 maatregelen, waaronder het dringende verzoek om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Van een verplichting was geen sprake, maar een belangrijke reden het wel te vragen was dat de 1,5 meter afstand tot volwassenen, vooral in de gangen, niet kon worden gegarandeerd. Ook omdat we rekening willen houden met medewerkers en leerlingen die kampen met een kwetsbare gezondheid of die in hun omgeving mensen hebben die dit betreft. Zeker tijdens de eerste dagen kan ik niet anders dan de leerlingen complimenten geven voor de manier waarop de overgrote meerderheid dat heeft gedaan. Hoewel er vragen (en soms protesten) van ouders waren, bleek er ook veel begrip. Een enkele keer zelfs steun. We constateren dat wat in de Nederlandse samenleving plaatsvindt ook op een school als de onze speelt.


De meningen over nut en noodzaak zijn verdeeld, mede door de opstelling van het RIVM en de protocollen die het niet nadrukkelijk voorschrijven. Protocollen die ook maandelijks worden vernieuwd en aangepast. In de bijlage treft u de meest recente versie aan.  

 

Helinium heeft er bewust voor gekozen het dragen van de kapjes niet te verplichten of dwingend voor te schrijven, omdat we dat niet bij het pedagogisch klimaat van onze school vinden passen. Ook omdat het na maanden opnieuw tot stand brengen van contact en relatie tussen leerlingen en medewerkers voor ons het belangrijkste is. Immers: zonder relatie geen prestatie. Daar komt bij dat we onze leerlingen ook vragen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor elkaar en voor onze medewerkers. Ook voor ons is de situatie een voortdurende zoektocht. Een tocht waarbij het zo goed mogelijk verzorgen van onderwijs aan een grote groep leerlingen voorop blijft staan.

We blijven onze leerlingen vragen om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Ook al is wetenschappelijk niet bewezen dat het helpt om besmettingen te voorkomen. We constateren ook dat wanneer het geen verplichting is, de bereidheid het ook telkens daadwerkelijk te doen, niet altijd even groot is. Dat ervaren alle opvoeders. We krijgen daar ook vragen van ouders over. We accepteren dit feit omdat thuisblijven bij klachten, het desinfecteren van de handen, het schoonmaken van de tafels in de lokalen, andere roostertijden, spatschermen en het afstand houden door de docenten ook belangrijke bijdragen leveren aan het verminderen van het besmettingsgevaar.

Tot op heden heeft deze brede aanpak ons geholpen en hebben er op school, voor zover we dat nu weten, geen besmettingen plaatsgevonden. Dat het de komende maanden voor kan gaan komen dat leerlingen of medewerkers besmet zullen raken, ligt niet alleen aan de situatie op school. Helinium staat in contact met de plaatselijke GGD en zal handelen wanneer die situatie zich toch een keer voor zal gaan doen.

 

Tot die tijd hoop ik dat we de goede en enthousiaste start van het schooljaar de komende tijd kunnen voorzetten. Het is echt een genot om te zien hoe docenten en leerlingen in hun klaslokalen weer als vanouds met overdracht van kennis en vaardigheden bezig zijn en uw zoon of dochter begeleiden bij hun onderwijskundige en persoonlijke ontwikkeling. Een bruisende school, in voortdurende beweging met betrokken leerlingen, medewerkers en ouders.

We blijven voorzichtig en goed op elkaar passen!

 

Hartelijke groeten,

Hans Freitag

Rector